Jeg vurderer å kontakte fastlege da jeg nettopp oppdaget min sønn røyker / har røyka hasj. Han sier han har slutta, og vi følger nøye med. Men jeg kan tenke meg å bestille time hos fastlege for å sjekke hans allmenntilstand og gi han mulighet til å snakke med fagfolk. Vil en slik henvendelse medføre automatisk at politiet blir koblet inn, at han straffes?

Kvinne, 52 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Du kan trygt kontakte fastlegen uten at politiet blir involvert. Men det er vel lurt av deg å informere sønnen din på forhånd om hva som skal skje hos legen og om du  har tenkt å ta opp dette med hasjrøykingen.

Han vil ikke straffes av politiet for selve hasjbruken. Det som derimot kan kunne komme til å skje, er at når/om du forteller om hans bruk og ev ber om hjelp, vil legen melde det videre til fylkeslegen, og din sønn kan fratas førerkortet for en periode på ca et år (eller muligheten til å ta det, utsettes). Mer om førerkort og helsekrav på HelseNorge.no.