Hei. Jeg fikk nylig en skade i ryggen, og jeg fikk da ketorax av legen. Har brukt det i ca 1 uke og nå når det er på tur ut av kroppen, så får jeg en sterk angstfølelse, jeg er urolig,ingen matlyst, hint av depresjon også kommer smertene tilbake.. Er dette på en måte startfasen til avhengighet? Er det fysisk mulig å bli avhengig av morfinpreparat etter bare 5-7 dager?

Kvinne, 20 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Det du beskriver er temmelig sikkert forårsaket av at stoffet skal ut av kroppen din, og kan helt sikkert kalles en lett abstinens. Abstinenser er noe som kommer i grader, det er ikke sånn at man enten er abstinent eller så er man det ikke. Det er et «kontinuum» og en rekke ulike symptomer. Du kjenner på dette ubehaget fordi stoffet er på vei ut av kroppen din, men det er ikke det samme som avhengighet. Men det kan virke som du er ganske mottakelig for abstinenser og dermed lettere kan utvikle avhengighet. Du bør derfor være mer forsiktig i din omgang med opioider enn andre som kanskje ikke så lett blir abstinente. Du kan nok snakke med legen din om dette og fortelle at du har kjent på litt abstinenser. Du kan da sette opp en alternativ plan for medisinering dersom det skulle være nødvendig med mer smertebehandling.