Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hvorfor ruser ungdom seg?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvilken sentrale teorier har vi får ar ungdom ruser seg? har vi noen tiltak som kan begrense bruken av narkotiske stopper blant ungdom?

Kvinne, 19 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er mange årsaker til at ungdom ruser seg:

> Det virker spennende eller morsomt.
> De er nysgjerrige på hvordan det er.
> De andre gjør det, og de ønsker å være del av et sosialt fellesskap.
> De har lyst på rusopplevelser.
> De har problemer med skole/familie og presset fra samfunnet.
> De ønsker å rømme fra virkeligheten fordi de har det så vondt inni seg, eller fordi hverdagen er så vanskelig å forholde seg til.
> Det bare skjer som del av ungdomstiden.

Noen fortsetter å ruse seg fordi:

> De liker rusen
> Livet er kjedelig uten rus
> De har blitt vant til å være ruset og synes livet er komplisert og vanskelig å takle uten bruk av rusmidler
> De føler press fra venner
> Noen opplever at de får abstinenser (kjipe bivirkninger) etter at de har brukt narkotika, noe som gjør at de bruker mer for å døyve
abstinensene.
> Noen har blitt avhengig av narkotikaen/alkoholen.

I Norge har vi ulike måter å forebygge og eller redusere inntak av rusmidler.

Det er vanlig å skille mellom tilbudsreduserende og etterspørselsreduserende tiltak/programmer innen rusforebyggende tenkning og arbeid. Tilbudsreduserende tiltak er tiltak som regulerer tilgjengeligheten og betingelsene for bruk. Eksempler er aldersgrenser, avgifter/priser, begrensninger i antall salgssteder/bevilgninger, begrensninger i åpningstider, offentlige monopoler og regulering av reklame. Generelt er dette ofte upopulære tiltak, men hevdes å være av de mest virksomme. Erfaringer fra USA og Norden viser at større endringer i tilgjengeligheten, har betydelig innvirkning på salget av alkohol.

For å redusere etterspørselen etter rusmidler, har vi flere strategier vi bruker. Informasjonsbaserte tiltak setter fokus på kunnskap om og skadevirkninger av rusmidler. Informasjonen skal etter intensjonen forebygge rusmiddelmisbruk. 

Alternative tiltak har som mål å redusere rusmiddel(mis)bruk ved å fokusere på alternative positive aktiviteter. Antakelsen er at ”lediggang er roten til alt ondt”. Eksemplene på slike tiltak er ungdomsklubb, mc-verksted, skateramper og organiserte aktiviteter som gjerne er fysisk utfordrende, for eksempel fjellklatring, rafting, paragliding osv. Man tenker seg at positive ting å holde på med «tar plass» i den enkeltes liv og gir mindre rom for problemskapende aktiviteter – som da i sin tur kan gi mindre rusmiddelbruk og påfølgende problematferd.

Forskning knyttet til lokalsamfunnstiltak kan dokumentere en rekke positive prosesser. Tiltakene tar utgangspunkt i barn og unges følelser og holdninger, deres modenhet og sosiale kompetanse. Tiltakene består ofte i trening i mellommenneskelig ferdigheter kombinert med informasjon om risiko.

Vi anbefaler at dere leser mer om dette temaet på forebygging.no.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.