Hei, jeg ble mistenkt for å ha 30 gram marijhuana og en telefon som er bruk til salg av marijhuana. Dette fant de ikke på meg men de fant det i en bag som de fant å har informasjon om at det er jeg som har lagt baggen der samt med min lommebok oppi og en del tusen lapper? Hva kan straffen være hvis de bestemmer seg for at dette er mitt?

Kvinne, 19 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke mer enn det du sier i ditt innlegg, og derfor må svaret vårt sees på som en kvalifisert gjetning. Vi svarer ut fra 1) at du blir straffet for besittelse av 30 gram marihuana, 2) ikke salg av marihuana og 3) at du ikke har blitt straffet for narkotikakriminalitet tidligere. Med dette som grunnlag vil vi anta at du får en bot på i underkant av ti tusen.

Med tanke på 1) at det ble funnet en mobiltelefon som antyder salg 2) at du hadde en god del kontanter og 3) at du ikke umiddelbart erkjente at dette var din marihuana, kan det godt hende de vil se saken i et – for deg – mindre fordelaktig lys , og kanskje gå for å få deg dømt både for besittelse og salg. Mengder cannabis som overstiger 10-15 gram vil ofte (men ikke nødvendigvis) vurderes som ment for videresalg, og ikke til personlig bruk. Dette vil gi en annen straffeutmåling, muligens en betinget dom. Men dette vil altså være en avgjørelse som tas på bakgrunn av en helhetlig vurdering av situasjonen.