Hei! Jeg lurer på om dere har noen fagartikler som tar opp problemstillingen; cannabis som selvmedisinering mot depresjon ?

det er jo helt klart et problem at ungdom bruker cannabis mot depresjon, og jeg ser dere får inn flere spørsmål som går på akkurat dette hvor dere henviser til forskning.

Takk! Mvh

Kvinne, 23 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det finnes en del forskning på cannabis og psykisk helse, men da særlig psykoseproblematikk og schizofreni. Denne forskningen har, som mye annen forskning, utfordringer i forhold til å finne sikre kausale sammenhenger. Selv om en ser sammenhenger (korrelasjon), så er det vanskelig å klart kunne forklare fenomenet med at årsak (A) fører til virkning (B). Et spørsmål her er om cannabis fører til depresjon mens bruken pågår, et annet er om det gir (mer) varige depresjoner, et tredje er om selvmedisinering generelt er en god forklaringsmodell på rusbruk. Det er sjelden samsvar mellom lidelse og stoffbruken gir ofte en økt forekomst av symptomer selv om pasienten selv vil påstå det motsatte.

Du nevner ikke hvor du har det fra at det «helt klart [er] et problem at ungdom bruker cannabis mot depresjon». Sammenhengen mellom cannabisbruk og depresjon er ikke entydig. Om det er en kausalsammenheng i det hele tatt er omdiskutert i forskningen. Som vi nevnte over så er de fleste forskingsmiljøene gått bort fra selvmedisineringshypotesen som forklaring på rusbruk generelt.

Som du forstår er det et spennende men komplisert fagfelt. Nedenfor linker vi til lesestoff som tar opp cannabis og psykisk helse.

Vi er usikre på hva slags forskning vi har henvist til i de svarene du har lest. Når vi har svart på spørsmål angående selvmedisinering og depresjon, beskriver ofte personene selv en depresjon som kanskje ikke ville blitt betegnet som en depresjon i klinisk forstand, men som følelsesmessige utfordringer ved å være ung eller menneske. Det er også et viktig aspekt i en slik problemstilling.