Siden rivotrill er behandling mot epilepsi, er det farlig for meg da som er medisinert mot det og ikke har hadd anfall på flere år?

Mann, 18 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Om vi forstår deg riktig, så lurer du på om Rivotril er farlig for deg som rusmiddel – og ikke som behandling mot epilepsi. Å bruke medikamenter for å ruse seg innebærer alltid en risiko, og har du epilepsi, er det en forhøyet risiko for deg. Det er riktig at Rivotril brukes blant annet i behandling av epilepsi, men da i terapeutiske doser. Om du tar dette for å ruse deg, kan vi ikke vite hvordan du reagerer. Det er viktig å huske på at det kan være at de medisinene du fra før går på ikke bør tas sammen med Rivotril. Å blande ulike medikamenter kan være farlig, og du bør snakke med lege før du eksperimenterer med dette.