Kjæreste bruker marihuana

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei!

Jeg er en jente på 22 år, som har begynt å date en gutt som er 23 år gammel, som røyker marihuana. Han sa til meg at han ryker marihuana 4 måneder etter at vi begynte å date, fordi han var redd hvordan jeg skal reagere.

Jeg har aldri hatt mistanke om at han bruker rusmidler før han sa det til meg. Det er fordi han virker veldig oppegående. Han er ferdigutdannet og jobber fulltid som webdesigner, og er på jobb hver dag fra kl. 9 til kl. 17-18. Han trener på fritiden og har alltid lyst å finne på ting sammen med meg, til og med ting han ikke er særlig interessert i selv, men han gjør det fordi det er noe jeg er interessert i.

Før røykte han flere ganger i uken, inkludert hverdagene, etter jobb. Men etter at han fortalte til meg om røyking, reduserte han bruken noe. Jeg tror han gjorde dette fordi han så hvor mye det plaget meg, og at jeg likte det virkelig ikke. Jeg har aldri bedt han om å gjøre det, fordi jeg mener det må være hans valg. Nå røyker han kun i helgene.

Jeg synes hver helg er fortsatt mye, og skulle gjerne ønske han sluttet helt. Det er for så vidt greit hvis han røyker marihuana 1-2 ganger i måneden når han er med venner eller på fest. Jeg er ikke i mot marihuana sånn sett. Det som plager meg er hvor ofte han gjør det.

Det som plager meg enda mer er at han sier han har lyst å prøve sopp. Han sier han ikke vil begynne å bruke det hele tiden, men han vil prøve det mens han er fortsatt ung.

Jeg har aldri vært en del av rusmiljøet og jeg holder meg langt unna det. Jeg har aldri sett en joint i virkeligheten og kjenner ingen andre som røyker. Jeg har heller ingen ønske om å være «ung og dum» og prøve marihuana eller andre rusmidler, bare fordi jeg er ung. Jeg sier et klart nei til rusmidler, og jeg drikker ikke mye og røyker ikke vanlige sigaretter, og jeg er veldig sikker på at jeg aldri kommer til å prøve det. Der går grensa mi.

Logikken sier til meg at jeg burde går fra han. Fakta er jo at han har prøvd marihuana og han likte det. Han begynte å bruke det regelmessig, og økte bruken etterhvert. Han reduserte bruken imidlertid noe, når han så at dette plager meg. Men han har sagt at han ikke vil slutte, fordi han nyter det med vennene sine, og synes det er lov å eksperimentere litt mens man er ung. Men bruken av marihuana har ført til et ønske om å prøve andre rusmidler. Og dette ser jeg på som farlig utvikling.

Dette er en gutt jeg liker veldig godt, og jeg rakk å bli forelsket i han i løpet av de 4 måneder før jeg fant ut at han bruker rusmidler. Han er morsom og snill, og han viser at han bryr seg om meg. Det er ingenting i atferden hans som sier at han er avhengig, eller at han prioriterer rusmidler fremfor andre ting i livet sitt. Og det er nok dette som holder meg litt igjen. Han er den samme personen han har alltid vært.

Vi har hatt mange samtaler om dette, hvor jeg fortalte til han at jeg er bekymret og at bruk av marihuana, selv om i seg selv ikke er farlig, så kan det føre til helsesskader og avhengighet dersom man bruker det over lang tid og ofte. Han har aldri prøvd rettferdiggjøre bruken av marihuana eller prøvd å bagatellisere det, og han er enig i at det kan være helseskadelig. Men han mener at det ikke er mer helseskadelig enn alkohol eller vanlige sigaretter, og han har derfor ikke lyst å slutte. Hans største argument er at han vil kose seg og eksperimentere litt mens han er fortsatt ung.

Jeg vil først spørre dere hva er konsekvenser av langvarig bruk av marihuana. Er det å røyke marihuana i helgene (fredag, lørdag og søndag) betegnes som avhengighet? Hvordan kan det å eventuelt være i et forhold med en som røyker marihuana påvirke meg? Hva gjør andre mennesker i lignende situasjoner? Burde jeg gå fra han fordi han røyker marihuana?

Hilsen,
Forvirret jente

Kvinne, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Takk for ditt spørsmål, som gir et godt bilde av deres situasjon. Du har noen spørsmål på slutten, som vi  kan gå gjennom systematisk.

Hva er konsekvenser av langvarig bruk av marihuana.
Her er forskningen sprikende og ufullstendig. Det som er sikkert, er at konsekvenser av langvarig bruk av cannabis, har en sterk individuell komponent. Hvor skadet du blir av å bruke cannabis, har altså mye med individuell sårbarhet å gjøre, samt hyppighet av bruk og hvor tidlig debut på cannabisrøykingen en har.

Sett bort i fra de skadene en kan få av tobakk (om vi går ut i fra at han røyker det med tobakk), så tyder forskningen på at cannabisbruk kan ha negativ effekt på sækvalitet hos menn og fruktbarhet hos kvinner. Om det har skadeeffekter på immunforsvar, lunger og luftvei, er usikkert, men noe forskning ser en sammenheng. Det finnes forskning som indikerer at det kan være belastning på hjertet, men denne er ikke entydig. Cannabisbruk kan også svekke kognitive ferdigheter, særlig om personen begynner å røyke i tenårene. Hvorvidt disse er reversible (altså at personen blir «som før» igjen om hen slutter med cannabis) er usikkert, men forskningen antyder at cannabis kan føre til varige milde kognitive svekkelser om brukeren begynte før hjernen var ferdigutviklet (altså i tidlig alder).

Forskning viser også en sammenheng mellom cannabis og diverse psykiske lidelser – primært hos predisponerte personer. Det kan ha en utløsende og/eller forverrende effekt på psykolsetilstander og schizofreni, og det kan utløse og forverre angstlidelser.

Ovenfor har vi tatt for oss psykiske og fysiske skadevirkninger. Cannabisbruk kan også føre til sosiale skader knyttet til for eksempel frafall fra skole (gjelder ved utbredt bruk av alle rusmidler), at en er i miljøer hvor andre rusmidler kan være tilgjengelig (slik som sopp), at det er ulovlig og kan få juridiske konsekvenser osv.

 

Er det å røyke marihuana i helgene (fredag, lørdag og søndag) betegnes som avhengighet?
Dette er det nok delte meninger om og vanskelig å svare ja eller nei på. Delvis fordi terminologien «avhengighet» kan tolkes på mange måter. En måte å definere avhengighet på, er å bruke diagnosesystemet. Ifølge diagnosesystemet ICD-10 (ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer) er skadelig bruk

«når psykoaktive substanser (rumidler, red. anm.) brukes slik at det gir helseskade. Skaden kan være somatisk eller psykisk.» 

Avhengighet defineres som noe litt annet, og mer komplekst. Diagnostikk av avhengighetssyndrom i ICD-10 gjøres slik:
Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året. Brukeren har:

  • sterk lyst eller følelse av tvang til å innta substansen
  • problemer med å kontrollere substansinntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde
  • fysiologisk abstinenstilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert, som viser seg ved det karakteristiske abstinenssyndromet for stoffet, eller bruk av samme (eller et nært beslektet) stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer
  • utviklet toleranse, slik at økte substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme effekten som lavere doser tidligere ga (for eksempel alkohol- eller opioidavhengige personer som daglig kan innta doser som er store nok til å slå ut eller ta livet av brukere uten toleranseutvikling)
  • føler økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser, som følge av bruk av ett eller flere psykoaktive stoffer, og mer og mer tid brukes på å skaffe eller innta stoffer eller komme seg etter bruken
  • opprettholder substansbruken til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser, som leverskade etter betydelig alkoholkonsum, depressive perioder rett etter perioder med høyt inntak av psykoaktive stoffer, eller substansrelatert reduksjon av kognitivt funksjonsnivå, og man kan fastslå at brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over skadens natur og omfang.

    Men så kan en kanskje si det slik at avhengighet kan ha flere stadier, eller grader. Om det er slik at han ikke kan gå en eneste helg uten å røyke, eller forsaker andre mennesker/hendelser/oppgaver i helgene, fordi han skal røyke, så kan det være såpass problematisk  at det kan virke som en avhengighet eller en begynnende avhengighet. Det å ruse seg 3 av 7 dager  i uken er i seg selv noe som bør problematiseres, uavhengig om det skulle være cannabis eller alkohol (som  du/han selv sammenligner med).Konklusjonen må vel bli; Å ruse seg hver helg vil ikke nødvendigvis kvalifiseres som en avhengighet. Det kan kvalifisere som problematisk, som begynnende avhengighet, ulovlig, usunt eller lignende, men om det er avhengighet, er et mer komplisert spørsmål. 3 dager av 7 dager, er mer enn hver helg, og bør uansett problematiseres. Jo oftere en bruker et rusmiddel, jo større er sjansen for å utvikle avhengighet.

 

Hvordan kan det å eventuelt være i et forhold med en som røyker marihuana påvirke meg? Hva gjør andre mennesker i lignende situasjoner? Burde jeg gå fra han fordi han røyker marihuana?
Det er fint at dere har gode samtaler og åpen dialog om dette. Selv om du ikke har krevd det av han, så har han kuttet ned av hensyn til deg. Spørsmålet er om du skal være tilfreds med det, om du kan kreve mer eller om det er grunn nok til å gå fra han. Til det har vi ikke et godt svar. Grunner til at noen velger å avslutte et forhold, er mange og ulike. Noen er mer åpenbare og allmenne (som vold eller gjentatt utroskap), mens andre kan være mer diffuse. Spørsmålet blir kanskje heller, hva er dine grenser og hva kan du akseptere? Om det er slik at du ikke kan akseptere at kjæresten din bruker rusmidler, så har du svaret der. Du kan ikke tvinge han til å slutte, og hadde du tvunget han, hadde det vært å presse han til å ta andre valg enn det han vil. Uansett om de valgene kanskje ikke er bra, er det hans å ta. De valgene du kan ta, er dine egne valg over ditt eget liv.

Hva folk gjør i lignende situasjon, er nok veldig forskjellig. Noen har en veldig klar policy og vil enkelt og greit ikke være sammen med noen som ruser seg. Andre kan leve med et kompromiss. Noen blir sikkert dratt med og begynner selv å røyke, og så er det noen som lukker øynene og ikke ønsker å ta kampen (det kan ikke anbefales, på et eller annet tidspunkt til det bli et problem igjen, eller det vil føre til mye bekymring fra din side). Det som er viktig er at du har klare grenser for hva du aksepterer. Både for din egen del men også slik at kjæresten din vet hva han har å forholde seg til. Dette er ekstra viktig om det så skulle bli dere og dere skal etablere dere med felles bopel og eventuelt barn.

Så til hvordan det at han røyker kan påvirke deg. Noe av dette har vi berørt ovenfor. Det er selvfølgelig en forhøyet risiko for at også du forsøker cannabis, derfor er det viktig at du setter klare grenser for deg selv. Du vil ha en forhøyet risiko for å indirekte komme i kontakt med politiet, men du har ikke noe å være redd for så lenge du ikke røyker selv. Måten det vil påvirke deg først og fremst; er hvordan hans cannabisrøyking vil påvirke forholdet dere i mellom. Han gjør noe du ikke liker. Det kan føre til mye negativt; bekymring, løgner, at du lever for mye på kompromiss med hans ønsker eller omvendt, og så videre. Derfor er det så viktig at dere finner en løsning på dette som dere begge kan være tilfreds med, og hvis ikke det går, bør du vurdere om det er verdt det.

Forøvrig: Vi har ikke tatt så  mye hensyn til eller diskutert din kjærestes ønske om å prøve sopp. Dette blir et valg han må ta, også det valget om hvorvidt han skal ta hensyn til deg eller sine egne ønsker. Men det er lurt at han gjør litt research på sopp før han bestemmer seg – sopp kan gi ganske sterke rusopplevelser som mange opplever som ubehagelige.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.