jeg inntok 30 mg sobril og 300 mg lyrica ca i 10 tiden på kvelden og ble stoppet av politiet ca i 9 tiden på kvelden neste dag. de lyste meg i øynenen og sa jeg skulle følge med på fingeren da sa de jeg ikke kunne krysse øynenene og de mente jeg var påvirket av narkotika og tok meg til blodprøve. kan de ta mitt førerkort ?

Mann, 29 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Veitrafikkloven setter forbud mot kjøring av bil under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Det gjelder også bruk av beroligende eller bedøvende midler som sovemedisiner, sterkere smertestillende medisiner eller vanedannende medisiner – såkalte B-preparater – i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne. Slike medikamenter kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller kritisk sans like mye som alkohol. Dette gjelder særlig kombinasjoner av to eller flere slike medikamenter.

Eksempler på slike medisiner er Valium/Vival/Stesolid. Inntak av 15 mg kan sammenlignes med en promille på 1 når det gjelder kjøreferdigheter – selv om en ikke føler seg påvirket eller ruset. Langvarig bruk fører ofte til at man ikke føler seg påvirket, men studier viser at egenskapene som er viktige ved bilkjøring likevel er tydelig svekket. Dette er presisert i nye forskrifter som legen er pålagt å følge. I løpet av sommeren 2016 kommer en ny førerkortforskrift hvor det er ventet betydelige innstramminger i muligheten til å benytte vanedannende/ sederende medisiner og samtidig få lov å kjøre bil. ( Kilde: Norsk Helseinformatikk)    Dette betyr nok at du kan risikere å miste førekortet for en periode.