Jeg har en svigerfar som solgte bil og leilighet, og drakk opp alle pengene. Han ringer 24/7 på jakt etter mer penger og har per i dag ingen steder å bo. Han har ingen planer om å innrømme at har har et alkoholproblem, og hverken kjæresten min eller jeg har penger nok til å ordne ei leilighet til ham. Dessuten viser han tegn på tidlig demens (uten at noen leger faktisk ønsker å undersøke om det er tilfellet), og pga det klarer han ikke å ta var på seg selv. Hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg hjelpe min svigerfar og min kjæreste? Finnes det noe system som kan plukke ham opp og hjelpe oss? Hvordan håndterer man dette?

Kvinne, 24 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår det er svigerfaren din uten hjem og uten penger. Du skriver at han drikker mye i tillegg til at dere synes å se tegn på tidlig demens, og dere vurderer det dithen at han ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Dere lurer på hva dere kan gjøre for å hjelpe han. Han innrømmer ikke for dere å ha noe problem, dermed blir det nok vanskelig å få han inn på frivillig behandling. Det dere kan gjøre er å kontakte NAV i kommunen han oppholder seg; de har plikt til å vurdere situasjonen hans med tanke på tvangsopphold på egnet institusjon dersom pårørende melder bekymring. De har også plikt til å sørge for kost og losji dersom han ikke har noen inntekt selv, eller andre midler å klare seg på. Vi håper dette ordner seg for dere, og husk at han er en voksen mann som selv har ansvar for sitt liv. Det er fint at dere vil hjelpe han, men dere kan ikke ordne hans liv for han. Det må han gjøre selv.