Hei. Jeg har en venninne som er helt avhengig av alkohol. Det var perioder når hun drakk ikke men nå drikker hun nesten hver dag. Hun er Polsk så jeg vet ikke hvordan dere kan hjelpe henne?

Kvinne, 55 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det finnes flere ulike tiltak og tilbud for den som ønsker å slutte å drikke. Hvilke tilbud som er bra oppleves gjerne forskjellig fra person til person. Noen trenger avrusning og innleggelse til behandling. Noen kan opprettholde aktiviteter som de har i dag (f.eks. gå på skole, jobb), men få poliklinisk behadling (det betyr at en kan møte opp til faste samtaler o.l. hos psykolog/lege uten å måtte flytte på en institusjon). Noen kan ved litt hjelp og støtte fra lege, psykolog og helsesøster få hjelp når de trenger dette. Alder, kjønn og individuelle faktorer vil taes hensyn til. Som oftest starter man med å gå til lege for en henvisning videre.

Helsenorge har oversikt over de offentlige behandlingsstedene i Norge, her kan man lese litt om de ulike tiltakene. Med pasientrettigheter kan man i dag i utgangspunktet søke hjelp over hele landet. Det finnes også private institusjoner som tilbyr hjelp, samt en rekke selvhjelpsgrupper.

Men alt dette forutsetter altså at hun selv ønsker å ta tak i sine problemer. Husk at du ikke har ansvar for å få henne rusfri, men du kan jo f.eks. forsøke å begynne med en bekymringssamtale med henne.