Hei! Hvilke skadevirkninger får samfunnet av heroin og morfinbruk!?!?
Mvh. Elever ved [NN] skolen.
Dette er til et prosjekt.

Gutt, 15 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Misbruk
Heroin- og morfinmisbruk kan medføre konsekvenser i et samfunn. men i første rekke får det konsekvenser for den som bruker det og vedkommendes pårørende, venner og familie.

Den som bruker heroin/morfin kan få helseskader, både fysiske og psykiske, og dermed få et stort behov for oppfølging fra den offentlige helsetjenesten. Videre kan det medføre redusert arbeidsevne, noe som påvirker sysselsettingstallene. I tillegg kommer de indirekte skadene på pårørende som ofte utsettes for store og vanskelige utfordringer. Dette kan igjen påvirke deres arbeidsevne og helse.

Fordi heroin/morfin er et illegalt stoff vil all distribusjon av dette medføre kriminelle aktiviteter. Dette øker arbeidsmengden til politi, toll og rettsvesen, og dermed også de totale utgiftene et samfunn har til drift av disse. Som dere ser kan heroin- og morfinmisbruk medføre visse samfunnsmessige konsekvenser som ofte måles i form av ressursbruk/økonomiske utgifter. Den største delen av de totale skadene er de personlige tragediene. Hvis dere har lyst til å lese mer om rusmisbruk, individ og samfunn kan de se litt på denne masteroppgaven som handler om akkurat dette.

Bruk
Morfin brukes som legemiddel. I denne forstand har morfin menge gode konsekvenser for samfunnet i og med at det gir en betraktelig mye bedre livskvalitet for de som sliter med akutte og kroniske smerter. Mer om morfin som medisin på Store norske leksikon.