Kommer man til å bli spurt ofte om det på ungdomskolen, jeg er veldig opptatt av å ikke gjøre det. Men desverre er jeg veldig lett til å overtale… Jeg gruer meg faktisk litt til ungdomskolen fordi at jeg er litt redd for å bli avhengig. Jeg har lovet mamma og pappa at jeg aldri skal gjøre det. Men tenk hvis jeg begynner, bare sånn plutselig. Jeg skal prøve å snakke med mamma og pappa om det.

, år fra


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig for oss å svare på spørsmålet ditt da du ikke har skrevet hva du konkret mener du kan bli tilbudt. Aktuelle rusmidler du kan risikere å bli tilbudt vil nok sannsynligvis være alkohol eller cannabis. Det samme gjelder nok røyk og snus, selv om dette faller litt utenfor kategorien rusmidler. Hvor ofte du vil bli tilbudt det er umulig å svare på, men sannsynligvis ikke særlig ofte. Uansett er dette noe du er opptatt av og som plager deg. Vi vil derfor anbefale deg å snakke med foreldrene dine om dette. Du kan også ta kontakt med helsesøster på skolen.