Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Forebygge og konsekvenser

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Vi har en oppgave på skolen hvor jeg skal presentere hvordan man kan forebygge rusmisbruk og hvilke konsekvenser rusmisbruk gir. Jeg syntes det er et veldig omfattende tema, og jeg skal bare snakke i 3 minutter. Kan jeg få litt hjelp med dette?

Kvinne, 16 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Ja det er vi enige i er omfattende, spesielt om du kun kan snakke i 3 minutter! Det hadde nok vært enklere om læreren din spisset spørsmålet litt mer. Men, har læreren bestemt det, så kan vi jo ikke gjøre noe med det (Men, du kan godt hilse fra RUStelefonen og tipse om at det er lurt å gjøre oppgaven litt smalere).

Når det gjelder forebygging så er det mange måter å forebygge på. De fleste vil nok si at den viktigste forebyggingen skjer i hjemmet. Rusvanene til dine foreldre/omsorgsgivere, har mye å si for hvilke holdninger du vil få til rusmidler. Et annet sted det ofte drives forebyggende arbeid på, er på skoler. Antageligvis vil også denne skoleoppgaven din ha et forebyggende perspektiv. Ved å lære ungdom om rusmidler og skader, og å styrke dem i å si nei, er viktig forebyggende arbeid. Avslutningsvis er det slik at norsk lovgivning rundt alkohol og narkotika skal virke forebyggende, og holdningsskapende. At det for eksempel er ulovlig med narkotika, og strenge regler rundt kjøp, salg og konsum av alkohol, skal virke såkalt allmennpreventivt.

Når det gjelder hvilke konsekvenser rusmisbruk gir, kan det være veldig varierende. Noen klarer seg bedre enn andre, mens de som kjenner på flest konsekvenser, er for eksempel de bostedsløse heroinavhengige. Men, det er lurt å tenke konsekvenser på ulike plan: Konsekvenser for rusmisbrukeren, for pårørende, for folkehelsen, samfunnet generelt og for samfunnsøkonomien. For eksempel er det slik at rusmisbruk ofte er en belastning både fysisk og psykisk for rusmisbrukeren, og det kan også være belastende for pårørende. Avhengigheten og pårørendeproblematikken kan gi dårlig helse, og blir et folkehelseproblem. Som følge av dette er det mange mennesker som lider og får det vanskelig. Dette blir igjen et samfunnsøkonomisk problem, det koster samfunnet penger når folk er syke. Behandling og hjelp er kostbart, og det medfører også tapt arbeidskraft.

På siden vår for skoleoppgaver finner mer du nyttig informasjon.

Du kan finne mer om forebygging på forebygging.no. På denne siden kan du lese om ulike målgrupper, arenaer og strategier i rusmiddelforebyggende arbeid.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.