Hva er strafferammen på besittelse av narkotika, 80 rivotril! eller hva kan utfallet bli, skal i avhør på torsdag.

Kvinne, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er veldig stor forskjell på hva strafferammen er og hva utfallet kan bli. Straffeloven sier at «den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler fastsatt av Kongen er ansett som dopingmiddel, straffes for dopingforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.»

Hva utfallet blir er vanskelig å si. Du er veldig ung og hvis du ikke har flere tidligere lovbrudd bak deg, kan det bli aktuelt med en eller annen alternativ straff eller ruskontrakt. Du kan lese mer om slike varianter på sidene til Ung.no i artikkelen «Lovbrudd av de mellom 15 og 18 år».