Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Regler rundt medisinsk cannabis i trafikken

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei!

Jeg er en av noen få norske pasienter som drar til utlandet for å få resept på medisinsk cannabis. Dette har forbedret livskvaliteten min enormt, men har også bydd på visse hindre. På grunn av generell usikkerhet rundt lovgivning av cannabis i trafikken og hvor lenge THC-varientene er målbare i blod og spytt, solgte jeg bilen da jeg begynte med disse medisinene.

Tidligere i dag kom jeg over denne nyhetsgrafikken Samferdselsdepartementet var med å utvikle: https://www.regjeringen.no/contentassets/f32a82d2f71b496bb7ee8ebdbd3b01fc/rusgrafikkstor.jpg

Jeg søkte litt videre og kom over dette:
De faste konsentrasjonsgrensene gjelder ikke i tilfeller der påviste verdier skyldes inntak av potensielt trafikkfarlige legemidler som er forskrevet av lege. En som jevnlig bruker samme dose av et bestemt legemiddel, vil etter en tid utvikle toleranse. Da er ulykkesrisikoen mindre enn hvis et legemiddel brukes bare sporadisk. Slik bruk må kunne dokumenteres av lege, og i slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering være nødvendig for å kunne fastslå om føreren var påvirket og eventuell påvirkningsgrad. Det vil også bli vurdert om de påviste konsentrasjonene er forenlige med forskrivningen.
(hentet fra https://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6397&MainContent_6263=6464:0:25,6414&List_6212=6218:0:25,6415:1:0:0:::0:0&Content_6464=6430:94797 )

Per i dag inntar jeg cannabis hver kveld med en vaporizer, nøyaktig som foreskrevet av legen. Jeg vil aldri kjøre samme dag som jeg har inntatt cannabis, selv om jeg bruker så små mengder at jeg sjeldent oppnår rusfølelsen. Tidsrommet fra siste inntak til jeg ønsker å kjøre er rundt 10 timer. Derfor vil jeg heller aldri bli opplevd som sløv, høy eller beruset, nettopp fordi jeg ikke er det. Jeg har allikevel bygget opp en høy toleranse, og vil trolig teste positivt for innaktive cannabinoider i nærmere to døgn etter siste inntak. Jeg har så klart resepten fra legen i Nederland og ekstra papirer skrevet til tollvesenet.

Vil det si at jeg har rett på å få saken min vurdert individuelt dersom jeg må ta en spyttprøve?

Med vennlig hilsen,
Ung mann med irritabel tarm

Mann, 25 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er et interessant spørsmål du stiller.  I henhold til trafikkreglene og grenseverdier for de ulike rusmidlene og medikamentene, er det slik at har du fått medisinene lovlig på resept, kan du få en sakkyndig vurdering på saken din selv om du tester over grenseverdiene. Kort sagt vil det si at du ikke nødvendigvis dømmes selv om du tester over grenseverdiene. I teorien bør saken din være klar og på lik linje med de som får reseptbelagte medikamenter fra sin lege. Men i praksis er vi usikre på om det er slik. Muligens er dette en såpass ny problemstilling at den ikke en gang har forekommet.

Vi har forsøkt å finne det ut, og vi har forsøkt å kontakte Legemiddelverket. Imidlertid er de ganske opptatte og har ikke svart oss enda. Derfor kan vi ikke gi deg et sikkert svar. Men vi vil anta at om du skulle bli fratatt førerkortet, så har du absolutt en klar sak å gå til retten med. Om du vinner eller ikke, er en annen sak.

 

Vi vet at brukerorganiasjonen NORMAL har arbeidet en del med dette med beslaglegging av førerkort i forbindelse med cannabisbruk. Det kan godt være at de har erfaring med dette og kan gi deg et bedre svar.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo!

Tirsdag 25. juni holder tjenesten stengt!