Hvor mange heroinavhengige døde av overdose i 2014? Og 2013

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

I 2013 ble det registrert 234 narkotikadødsfall. Det er ikke ført statistikk over hvor mange av disse som var heroinoverdoser, men ca fire av fem overdosedødsfall (81 %) er forårsaket av opioid-inntak, herunder heroindødsfall. Mange av overdosedødsfallene skjer på grunn av blandingsbruk. Derfor er det vanskelig å føre en statistikk over hvor mange av overdosedødsfallene som skyldtes heroin.

Å føre oversikt over hvor mange heroinavhengige som dør av overdose, er enda vanskeligere. Dette fordi det ikke er mulig å føre statistikk over hvor mange som er avhengig, samt at det nok er en del som dør av heroinoverdose som ikke er heroinavhengige.

Tallene for 2014 finner vi ikke, men du kan se mer statistikk på rusmidler i Norge på SIRUS sine nettsider om rusmiddelstatistikk.