Hei! Jeg har en skoleoppgave om Khat og narkotika, og jeg lurer på hva prisen for Khat er..?

Kvinne, 14 år fra


RUStelefonen svarer:

Prisen på khat vil variere og bestemmes av tilbud og etterspørsel, men også av rusvirkning, smak, utseende, hvor utvokste skuddene er, og av andelen tyggbart materiale. (Kilde: Tidsskrift for den norske lægeforening.)