hvordan kan man slutte å drikke når man allerede er avhengig?

Kvinne, 12 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Du skriver ikke noe om hvem det gjelder, og hva slags situasjon vedkommende befinner seg i, så det er vanskelig for oss å svare konkret. Men, det finnes en rekke tiltak for å bekjempe en alkoholavhengighet. Normal prosedyre vil være at den det gjelder tar kontakt med sin fastlege eller med en ruskonsulent i NAV. Sammen kan de/dere komme frem til et opplegg som passer for den enkelte – og eventuelt henvise til behandling ved en klinikk. Et genuint ønske om å bli rusfri er riktignok et viktig grunnlag for at dette skal være vellykket.