Jeg har prøvd kokken en del ganger og har prøvd Ritalin 60mg kapsel. Og det står på wiki at Metylfenidat er farmakologisk lik kokain og jeg syntes det virker likt. Tar jeg feil eller er det bare psykisk I og med jeg har lest det på wiki?

Mann, 28 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Ritalin er et sentralstimulerende legemiddel som anvendes i behandling av ADHD-pasienter, da virkemiddelet metylfenidat har en dempende virkning på ADHD-pasienter når den terapeutisk forskrevne dosen følges. Dersom brukeren ikke har en ADHD-diagnose, vil Ritalin derimot oppleves som stimulerende (eller, sagt på en annen måte, «oppkvikkende»). Både kokain og amfetamin klassifiseres også som sentralstimulerende midler, hvilket forklarer hvorfor man kan oppleve at rusen ligner på den man får av Ritalin. Men det er også viktige farmakologiske forskjeller, og disse tre må betraktes som separate midler.

Her kan du lese Felleskatalogens omtale av Ritalin. Du kan også lese mer om sentralstimulerende stoffer her.