N.K.S. Veiledningssenter

N.K.S (Norske Kvinners Sanitetsforening) Veiledningssenter for pårørende innen rus og psykisk helse, er et gratis tilbud for pårørende innen rus og psykisk helse. Senteret tilbyr veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper gjennom:

  • Individuelle samtaler, enten per telefon eller ved senteret
  • Par/familiesamtaler
  • Samtalegrupper
  • Kurs for pårørende
  • Undervisning og foredrag

Veiledningssenteret er livsynsnøytralt, det er et lavterskeltilbud og er gratis. Det er bare å ringe, du får timeavtale umiddelbart.

Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Hvem er pårørende?
Alle som oppfatter at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen til senteret. Dette kan blant annet være foreldre, barn, søsken, samlivspartnere, venne og kolleger. Mennesker som har opplevd dødsfall relatert til rus er også velkommen til å ta kontakt.

N.K.S. Veiledningssenter har flere avdelinger over hele landet. Her kan du lese mer.

 

Avdeling Øst

Senteret holder til i N.K.S. sine lokaler på Lørenskog, vis à vis Akershus Universitetssykehus HF (Ahus). Senteret dekker området Oslo, Akershus og øvrige Østlandet.

Ta kontakt med på telefon 400 31 093. Telefonen betjenes 0900-1500.

Web: veiledningssenter.no/ost-norge.

 

Stiftelsen Bergensklinikkene – tilbud til pårørende 

For mer informasjon, ta kontakt med:
Grønt telefonnummer: 800 89 550
Mer info på nettsidene til Stiftelsen Bergensklinikkene >>

 

Veiledningssenteret for pårørende distrikt Sør

 

Veiledningssenteret for pårørende distrikt Sør 
Telefon: 35 52 77 05. Telefontider: Tirsdag og onsdag 12-16, torsdag 11-17.

Adresse:
Veiledningssenteret for pårørende
Humanitetens Hus
Kverndalsgt. 7
3717 Skien

Telefon: 35 52 77 05.
Telefontider: Tirsdag og onsdag kl. 12-16, samt torsdag kl. 11-17. (Telefontidene er kun veiledende, og man kan derfor også forsøke å ringe utenfor åpningstidene.)

E-post: parorendeveiledning.sor@gmail.com

 

Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS har to avdelinger –  i Alta og i Bodø.

Man kan kontakte veiledningssenteret på telefonnummer:

Avd. Alta – tlf. 95723262

Avd. Bodø – tlf. 46855262
Åpningstider:Mandag – fredag kl 0830-1600
(Det kan gjøre avtale om veiledning utenom de oppsatte tidspunkt.)

 

Mer informasjon om oss kan du finne på vår hjemmeside veiledningssenter.no eller på vår Facebook side; facebook.com/veiledningssenter
Avd. Alta

Adresse: Løkkeveien 43, 9510 ALTA (3. etasje i ”DNB-bygget”)

Telefon:95723262 Mail: post.nnorge@veiledningssenter.no

 

Avd. Bodø

Adresse: Junkerveien 69B, 8076 Bodø

Telefon: 46855262 Mail: bodo@veiledningssenter.no

 

Veiledningssenter for pårørende til rusmisbrukere i Midt-Norge

Senteret ligger på Stjørdal.

Åpningstid er mandag – torsdag fra 09 – 14 og tlf. 7480 4345.

Besøksadresse: Skolegata 3, Stjørdal, 7500 Stjørdal
E-post: post.mnorge@veiledningssenter.no
Telefon: 74 83 38 69 og 45 14 21 44

Det kan gjøres avtale om veiledning utenom de oppsatte tidspunkt.

 

 

Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes

Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes kan kontaktes på tlf.: 51 66 42 02

e-post: kontakt@veiledningssenteret.net.

De har åpent mandag til torsdag, vanlig dagtid.

Du er også velkommen til å stikke innom (besøksadresse: Flintergate 4, 2. etg, inngang St. Olavsgt., Sandnes) men vennligst kontakt senteret før du kommer, slik at de får satt av tid.