Hei
Jeg har et alkoholproblem som har pågått periodevis siden jeg ble skilt for fem år siden. Det har kostet meg jobben,. Og nesten kjæresten min. Samt at jeg har begrenset samvær med barna mine. Det går bra i perioder, men så går jeg plutselig på en sprekk også klarer ikke hodet mitt å styre det. Jeg går til samtaler på DPS rus, men synes ikke det hjelper nevneverdig. Hva bør jeg gjøre for å få riktig hjelp?

Kvinne, 41 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Hvis vi forstår deg rett, spør du om hva du bør gjøre for å få riktig hjelp med dine alkoholproblemer. Det finnes naturligvis ingen endelig fasit på dette; det varierer fra person til person hva som fungerer.

Du sier ikke hvor lange dine perioder med drikking er (og derfor ikke hvor lange dine edru perioder er). Dette har en viss betydning for hvordan du bør gå fram. Det sentrale å jobbe med er naturligvis hva det er som får deg til å «sprekke» – hva får deg til å avslutte en edru periode? Det er viktig å komme frem til klarhet og bevissthet omkring hvorfor du påbegynner perioder med drikking, og vurderer hvilke konkrete tiltak du skal iverksette når du opplever tegnene som normalt er en foranledning til drikkeperioder. Dersom du opplever denne trangen som en ukontrollerbar impuls, er det avgjørende at du kommer til bunns i hvilke følelser som ligger bak impulsen – uansett hvilken behandling du følger.

Utover dette finnes det en rekke øvrige tiltak du kan vurdere. Et mulig alternativ kan være å få utskrevet Antabus fra din fastlege. Det er ikke nødvendigvis slik at du behøver å ta dette på en regelmessig basis; det kan være tilstrekkelig å ta dette i forkant av spesielle situasjoner som normalt utløser din trang til å drikke alkohol.

Du sier at DPS ikke hjelper nevneverdig for deg. Kan det være aktuelt å øke antallet samtaler? Evt. bytte samtalepartner? Du kan enten spørre direkte, eller du kan kontakte Fritt Sykehusvalg angående å utvide/endre ditt tilbud per i dag (ettersom du sannsynligvis har en aktiv henvisning fra lege). Det er uansett av avgjørende betydning at du er mest mulig åpen i samtaleprosessen, for å kunne ha noen reell sjans for resultater og forbedring.

Du kan også vurdere hvorvidt det rett og slett ville være mest effektivt med en innleggelse. Her finnes det ulike varianter; (1) avrusning; (2) kortidsinnleggelse (normalt 3-6 måneder, med mulighet for forlengelse ved behov); og (3) langtidsinnleggelse (normalt 6 måneder og oppover).

Vi tror likevel at det viktigste er din egen innsats i edru perioder. Vi oppfordrer deg til å bruke denne tiden til å legge konkrete strategier for hvordan du skal komme deg videre, fremfor kun å forsøke å holde deg edru lengst mulig. Dette kan innebære å tenke på jobbmuligheter, søke jobb osv. Dette handler i stor grad om motivasjon – hvilke fordeler finnes ved å være edru? Vil det kunne åpne for mer samvær med barna dine? Det er en fordel å involvere støttespillere du stoler på, som f.eks. kjæresten din. For øvrig bør du tenke etter nye arenaer og alternativer for input og ideer som motiverer deg til å holde deg edru, som f.eks. aktiviteter, hobbyer o.l.

Dersom du har behov for å snakke mer kan du ta kontakt via chat, eller ringe oss anonymt på tlf. 08588.