Hei. Jeg startet på ritalin kapsel i januar. Jeg tar 10 kl 7 20 kl 12 og 20 kl 15. Det jeg føler er at jeg er mer redd og usikker når kjører bil med den 20 kl 12. Når jeg kjører tenker jeg nesten kun på at viss jeg blir stoppet nå mister jeg lappen da for å kjørt i rus påvirket tilstand. Ser ofte i side speilet for å se om jeg er på stripa og for å se om jeg vingler. Er blitt verre for hver gang er i media om hvor mange som kjører i rus. Tar også 5 30 mg tolvon og stilnok og 400 mg lamictal for bipolaj type 2. Er det hodet som gjør meg redd og usikker? Er det en måte å finne ut om er for mye? Spurd om å få heller 3 10 og en 20 sånn at kunne ta litt mindre på lengre bil turer men får ikke.

Kvinne, 40 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi skjønner godt din bekymring. Og det at du tar opp dette med oss, tyder jo på at du ikke ønsker å være ruset av disse medisinene, men at du vil være en ansvarsfull og trygg sjåfør. Når det gjelder bruk av legemidler i trafikken, er det jo slik at det har blitt veldig mye strengere og mer fokus på å avdekke kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Men – og dette er viktig i ditt tilfelle – disse reglene gjelder ikke for medikamenter foreskrevet av lege.

Her er et sitat fra Folkehelseinstituttet sine sider om rusmiddelgrenser i trafikken:

De faste konsentrasjonsgrensene gjelder ikke i tilfeller der påviste verdier skyldes inntak av potensielt trafikkfarlige legemidler som er forskrevet av lege. En som jevnlig bruker samme dose av et bestemt legemiddel, vil etter en tid utvikle toleranse. Da er ulykkesrisikoen mindre enn hvis et legemiddel brukes bare sporadisk. Slik bruk må kunne dokumenteres av lege, og i slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering være nødvendig for å kunne fastslå om føreren var påvirket og eventuell påvirkningsgrad. Det vil også bli vurdert om de påviste konsentrasjonene er forenlige med forskrivningen.

Dette betyr at du kan snakke med din lege om dokumentasjon på at disse medisinene er nødvendige for deg, og at de ikke påvirker dine evner som bilfører. Du kan, eventuelt sammen med foreskrivende lege, sjekke om legemiddelet du bruker omfattes av de nye reglene om faste grenser. Denne lenken er til Legemiddelverket, og om dere/ikke finner svar på lenken, kan dere kontakte Legemiddelverket for en avklaring.