Det ser ut som at urinprøven slår ut på heroin 1 uke etter inntak. Er dette mulig, eller kan urinprøven vise opiater hvis jeg har spist valmue frø, f.eks? Kan heroin slå ut så lenge etter hvis jeg har nyreproblemer? Eller kan det faktumet at jeg går på metadon og aposelin og ibux og paraset og jern spille noen rolle i dette? Jeg har nemlig aldri hørt om at heroin er i kroppen (urinen) både 4 dager (4 timer fra 4 fulle døgn) etter, og 7 dager (4 timer fra 7 hele døgn) etter inntak.
Håper dere har kunnskap om dette. Jeg har vært i miljøet i 26 år før jeg trakk meg vekk for nesten 6 mnd siden, og har aldri hørt dette før.
På forhånd takk.
Frustrert

Kvinne, 41 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det høres merkelig ut, vi må se på mulige forklaringer og så kan du vurdere ut fra dette. Du sier ikke noe om hvilke konsekvenser en slik påvisning vil ha for deg. Men da du går på metadon, vil vi anta at du er i LAR, men det er jo ikke sikkert. Om du er i LAR, og får problemer, har du sikkert en ansvarsgruppe eller du kan snakke med LARNETT eller proLAR.

Vi har snakket med flere laboratorier om dette spørsmålet, og vil gi deg et svar på meget generelt grunnlag. Samtidig vil vi be deg ta høyde for at vi ikke er helsepersonell, og at vi ikke analyserer prøver selv. Vi må derfor stole på den informasjonen vi får fra laboratoriene.

Det vi anbefaler deg, er å snakke med ansvarsgruppa di eller legen om dine nyreproblemer, da dette ifølge ekspertene kan ha vesentlig betydning for metabolisme og dermed påvisningstid. Vi anbefaler deg også å snakke med legen om hva slags analysemetoder som blir brukt. Brukes hurtigtester og/eller immunologisk screening, er det risiko for at testen ikke klarer å skille de enkelte opioider/opiater fra hverandre (Mer nøyaktige metoder er: væskekromatografi (Liquid chromatography – LC) eller gasskromatografi (Gas chromatography – GC). Les mer om testmetoder i denne artikkelen.

Håper du ble litt klokere av dette. Du kan jo ev. ta en utskrift av dette svaret og ta det med til legen/ansvarsgruppa di. Om det skulle være noe mer, er det bare å ta kontakt igjen!