Vil clenbuterol slå ut på en narkotest, urin prøve hos legen som sendes til lab?
da mener jeg narkotest og ikke dopingtest.

Mann, 24 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi vet, er det ikke vanlig å teste for Clenbuterol ved narkotikascreening. Da må de ev. se spesifikt etter Clenbuterol og andre AAS’er, noe som ikke er vanlig ved en regulær screening.