Min datter på 21 år tar amfetamin intravenøst og har diabetes i tillegg.
Bruker også piller for å få sove og tar hasj og jeg vet ikke alt.
Har ikke tatt diabetesen alvorlig og har hatt alvorlig ketoacidose og vært innlagt for det, samt akutt nyresvikt. Vært innlagt tre ganger på fire mnd.
Sier hun ikke har tatt noe på en mnd, men tror ikke det er sant.Uansett så skal hun legges inn på borgestad klinikken nå i juni.Men nå sprakk hun iallfall for fire dager siden. Hvor lang tid tar det før pupillene blir normale etter inntak/injesering av amfetamin slik at vi har noe å se etter.
Har vært i kontakt med rusteam og legen hennes som jeg ikke synes hjelper for de har liksom taushets plikt til tross for at jeg «må» fortelle alt og burde vel også ha taushets plikt. Og tvang vil de ikke bruke til tross for at hun nesten døde i april. Hva skal en mor gjøre. Diabetesen synes jeg nå er verst

Kvinne, 21 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at dette er en vanskelig situasjon for deg. Det positive i situasjonen er jo at din datter nå er på vei til å få hjelp. Helsepersonell har taushetsplikt, og hvis du vil ha informasjon om din datters journal, må dette skje med hennes samtykke. Når det gjelder tvang, kan du lese om det her.

Til dine andre spørsmål:

Bruk av amfetamin gir store pupiller. Pupillene vil være store så lenge vedkommende har amfetamin i blodet/så lenge hun er påvirket. En dose kan gi store pupiller i inntil 8-12 timer. men hvis hun har flere inntak innenfor samme rusepisode, kan pupillene være store i flere døgn. Inntaksmåten har liten eller ingen betydning for hvor lenge pupillene vil være store.

Du som mor/pårørende kan ta kontakt med Borgestadklinikken. Borgestadklinikkens avdelinger i Skien og i Drammen har egne behandlingstilbud for pårørende. Dette er behandlingstilbud for voksne kvinner og menn som gjennom sin nære relasjon til en rusmiddelmisbruker har fått  en problematisk livssituasjon, og som har ulike plager og vansker knyttet til dette. Er du pårørende og har behov for et behandlingstilbud for egen del, kan du få hjelp uavhengig av om rusmiddelmisbrukeren er til behandling eller ikke.

Individualsamtaler og gruppeterapi ved avdeling Bragernes, Drammen

Det er mulig å følge begge tilbud samtidig:

Individualsamtaler ved poliklinikken, avdeling Skien.

Behandlingsfokus er:

For mer informasjon: Kontakt Inntakskontoret, telefon 35 90 47 80 (fra kl 10.00 – 11.30 / 12.30 – 14.00).