Nasjonalt folkehelseinstitutt har utgitt et hefte rettet mot de som lever med en partner som drikker for mye. Du kan lese heftet her. 

«Dette heftet er for deg som lever med eller har levd med en partner som misbruker alkohol. Her kan du lese om erfaringene til kvinner i samme livssituasjon. Heftet bygger på intervjuer med kvinnelige partnere til menn som drikker for mye. Selv om heftet bygger på intervjuer med kvinnelige partnere til menn som misbruker alkohol, kan det være nyttig å lese også for menn som lever med en kvinne som har alkoholproblemer. Eller for kvinner og menn som lever med en partner av samme kjønn med alkoholproblemer. Heftet kan også være nyttig for dine nærmeste venner og familiemedlemmer og for ansatte i helsevesenet. Informasjonen i heftet kan brukes som grunnlag for samtaler med helsepersonell eller samtalegrupper med andre pårørende til personer som misbruker alkohol. Det kan være vanskelig å prate om partnerens alkoholmisbruk med andre mennesker. Mange kjenner seg alene i situasjonen. Derfor kan det være godt å lese om andres tanker og følelser rundt det å ha en partner som misbruker alkohol. På den måten kan man bli kjent med hvordan andre mennesker håndterer liknende situasjoner. Det kan også gi viktig innsikt i hvordan en selv kan takle egen hverdag. Erfaringene du nå vil lese om er noe du kan oppleve, men det er ikke sikkert du har hatt eller vil ha liknende tanker, følelser eller erfaringer.»