Hvorfor får rusmisbrukere abstinenser hvis de ikke får rus?
Jeg trenger hjelp til en skoleoppgave!

Jente, 17 år fra Østfold

(Tittelen er tilpasset innholdet i spørsmålet. Admin) 


RUStelefonen svarer:

Rusmidler har ikke bare virkninger på hjernen, men også på andre organer. Etter lengre tids bruk vil flere av kroppens organer tilpasse seg. Ulike abstinensreaksjoner oppstår når rusmiddelet ikke lenger tilføres. Hvordan abstinenser arter seg, og hvor lenge de varer, kommer helt an på hva man har ruset seg på, og hvor lenge.

Her er en liten liste over abstinensreaksjoner på ulike rusmidler.

Alkohol
Alkohol er det mest brukte – og misbrukte – rusmiddelet i Norge. Abstinensreaksjoner på alkohol kan være alt fra mild «fyllesyke» til livstruende delirium tremens. Wikipedia har en ganske god artikkel om alkoholabstinens, årsaker og behandling.

Heroin og andre opiater
Vanlige abstinenser ved heroinabstinenser er oppkast, diaré, feber, skjelvinger, svettetokter, kramper og søvnproblemer. Dette varer normalt i 3-5 dager, så roer det seg gradvis. Søvnproblemer og uro kan vedvare i lengre tid, ofte ukevis. Det å passe på å få i seg mat og drikke er viktig. Også viktig at å prøve å hvile og slappe av, selv om det er vanskelig å sove. Les mer om heroin her.

Kokain, amfetamin
Har man foreksempel brukt sentralstimulerende (kokain, amfetamin) er det også viktig med drikke og søvn. Abstinensene på sentralstimulerende er f.eks at man blir nedstemt og sliten, får angst og/eller paranoia, og i noen tilfeller krampetendenser. Les om amfetamin her og kokain her.

Tabletter
Har man tatt mye narkotiske tabletter, B-preparater som Valium og liknende, vil abstinensene først komme etter noen dager. Da vil man ofte kjenne på skjelvinger, kramper, bli psykisk kjørt (angst, nedstemt). Les mer om disse medikamentene her.

Hasj og marihuana (cannabis)
Cannabisabstinenser likner på tegn på alminnelig mistrivsel og livsvansker. De vanligste er irritabilitet, kald og varm svetting, dysfori (surhet, gledeløshet), ofte forstyrrelser i matlyst med kvalme eller uvelhet. Svært mange får søvnvansker. Mye av dette kan tolkes i retning av at livet oppleves vanskelig, gledesløst, irriterende og med liten mening. Mange brukere skjønner ikke at dette er abstinensplager og reagerer derfor med å tenke at livet er for vanskelig, omgivelsene er for negative, alt er for vanskelig. Dette kan selvsagt svekke viljen til å slutte. Brosjyre om cannabis.

Du kan lese mer om abstinenser i faktaarkene om de enkelte rusmidlene under Risiko for avhengighet og skader ved langvarig bruk. Du kan også ha nytte av artikkelen «Abstinens» (Wikipedia).

Lykke til!