Hvor lenge kan 2 gram kokain og ett par med 2 mg xanor spores i urinen?

Mann, 35 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du her snakker om engangsbruk av de respektive substansene. Følgende tall er veiledende, og det forekommer individuelle forskjeller: