Jeg har en vond følelse av at samboeren min bruker Ritalin eller ruser seg på dette i helgene når jeg ikke er med han. Han har en i familien som er tidligere narkoman, og som i tillegg har ADHD. Samboeren tilbringer unormalt mye tid sammen med dette familiemedlemmet, og ender ofte med å overnatte hos han når han besøker han i ukedagene. Jeg synes det er tøft å konfrontere samboeren min med dette. Men etter å ha funnet søkeord som «for mye ritalin», «sniffe ritalin» på dataen begynner jeg å lure. Samboeren min har tidligere slitt med perioder med bruk av narkotika, men det er mange år siden. Jeg har nulltoleranse for slik, og jeg er redd han bruker hasj, Ritalin eller andre narkotiske stoffer uten at jeg legger merke til det. Og han vil jo hvertfall ikke fortelle meg om det siden han veit at jeg har nulltoleranse for slik. Jeg vil ikke sitte på sidelinjen å overse symptomer på disse tingene som kan ødelegge en person jeg er så glad i. Det jeg lurer på som jeg ikke finner svar på så mange andre steder, er: hva slags symptomer får en person som bruker Ritalin uten å ha ADHD? Hva kan man se etter? Er det noen symptomer i dagene som kommer etter man evt har brukt dette som et rusmiddel? Hvor lenge sitter rusen i? Kan man se d på pupillene etter inntak? På forhånd, takk for svar! Mvh fortvilet jente på 25. Kvinne, 25 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at din situasjon er vanskelig, det er ikke noen god følelse å gå rundt med slike mistanker som du gjør. Ritalin er et medikament som inneholder virkestoffet metylfenidat. Det virker sentralstimulerende på en måte som kan sammenliknes med amfetamin, bare en god del mildere. Felles for sentralstimulerende stoffer er at de virker på hjernen og gir økt våkenhet, økt selvfølelse og nedsatt appetitt. Symptomer på bruk kan derfor være søvnproblemer, hyperaktivitet og problemer med å spise normalt.  Hvor lang tid etter inntak man er påvirket kommer an på hva slags type Ritalin som er brukt, og hvordan det inntas. Ritalin kapsler har noe som kalles modifisert frisetting, dette innebærer at stoffet frigis over tid og dermed gir en svakere og langvarig virkning (ca 14-16 t). Ritalin tabletter virker litt annerledes, der kommer hele effekten mer samtidig, noe som innebærer en sterkere og kortvarig virkning (ca 6-8 t). Noen kan få forstørrede pupiller når de tar Ritalin, men husk at pupillstørrelse er noe som også varierer fra person til person. I dagene etter inntak opplever mange å bli irritable, nervøse og veldig trøtte. Noen opplever også å få angst og/eller nedsatt stemningsleie.