Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Alkohol om morgenen

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei! Det har hendt at jeg har reparert med en pils dagen derpå. Er dette et sikkert tegn på alkoholisme, eller er det mulig å ha gjort dette noen ganger uten at det må peke på avhengighet? Jeg har lagt om drikkemønster, og reparerer ikke lengre dersom jeg har drukket kvelden før. Inntar ca 7 enheter i uken
Mann, 24 år fra Hordaland

Et inntak på 7 enheter i uken er ikke veldig mye, og i alle fall ingen indikator på at du har alkoholproblemer. Når det gjelder å «reparere» dagen derpå er det nok mange som har gjort det uten at de er avhengige, men hvis dette er noe som skjer til stadighet er det kanskje grunn til bekymring. Vi synes det er vanskelig å komme med noe bastante påstander om hva som er alkoholisme og hva som er avhengighet, men på generelt grunnlag kan vi si noe om hvordan man diagnostiserer rus(mis)bruk. Ut fra det kan du egentlig best dømme selv (hvis du svarer ærlig, og det virker det som du vil gjøre).

Forskerne er ikke fullstendig enige om hva en skal kalle et problematisk forhold til alkohol. En ting er hvor mye man drikker, og en annen ting er jo spørsmålet om avhengighet/alkoholisme. Vi kan se på mengde først, så skadelig bruk, og avhengighet/alkoholisme til slutt.

Skadelig mengde
Alkoholkonsum angis i standardenheter (SE), hvor 1 SE tilsvarer ca. 12,8g ren alkohol (noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils, ett glass vin eller én drink med sprit). Et regelmessig konsum på mer enn 15-20 SE per uke for menn anses som potensielt skadelig med hensyn til de fleste alkoholrelaterte problemer og lidelser.

Skadelig bruk
Et noe svakere begrep enn avhengighet/alkoholisme (se under), er det man kaller «skadelig bruk.» Da er det ikke snakk om avhengighet, men et slags forstadium. For å kalle noe skadelig bruk trengs bare ett kriterium, og det er at personen fortsetter bruken til tross for åpenbare, negative konsekvenser.

Avhengighet/alkoholisme
Det å drikke mer enn man har tenkt, er ikke i seg selv nok til å si at man har et alkoholproblem. Men det er allikevel ett av kriteriene for det man kaller «alkoholavhengighet.» Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, foreligger («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning. Man må ha mer alkohol for å oppnå den samme virkningen.
2. Abstinenssymptomer. Man føler fysisk og psykisk ubehag ved avhold.

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egne planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt. Planen er kanskje å ta to øl, men det ender med tolv.
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det.

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet.

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter.
7. Bruken fortsetter på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

Du kan også teste ditt forhold til alkohol på nettsiden rushjelp.no.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.