Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

vanedanning

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei 🙂 jeg lurer på hva som gjør lsd, ghb og ecstasy vanedannende? har et skoleprosjekt angående dette:)
Mann, 14 år fra Østfold


For å besvare spørsmålet ditt må vi først si noe om vanedanning generelt:

Vi begynner med å se litt på hva som skjer i kroppen når man ruser seg; I hjernen fins et eget belønningssystem. Dette sender ut naturlige stimuli som forsterker vår motivasjon til å utføre handlinger som er viktige for artens overlevelse; som å spise, drikke, ha sex og ta seg av barn. Visse signalstoffer blir frigitt ved behagelige hendelser og forsterker følelsen av velbehag. Når vi bruker rusmidler, stimulerer de dette belønningssystemet og frigir slike signalstoffer. Bruker man mye rusmidler, lærer hjernen at rusmidler er viktige for å overleve, på samme måte som mat og vann.

Jakten på rus kan bli en altoverskyggende aktivitet. Men det at rusmidler gir en god opplevelse, en umiddelbar belønning, er ikke nok til å forklare hvorfor rus kan bli en altoverskyggende aktivitet, altså hvorfor man blir avhengig. Noe mer må til. Man må forklare hvorfor noen gjør dette om og om igjen og blir avhengige. Nytt inntak av rusgifter kan dempe ubehag, abstinens og bakrus, samlet kalt stressreaksjoner. Man vil ta noe for å hindre de dårlige effektene, for å fjerne stress og ubehag. Dette kaller man negativ forsterkning. Jo lenger en person kommer inn i forbruket, desto mer dreier det seg om å unngå de negative opplevelsene. Det engang velfungerende systemet i hjernen, blir feilprogrammert, på en slik måte at rusmidlet gir en sterkere effekt enn andre ting som «vanlige» folk liker å gjøre.

Så litt om vanedanning og rusmidlene du spør om spesielt:

Hyppig bruk av LSD kan føre til toleranse, som ofte er krysstoleranse mellom ulike hallusinogener. De fleste bruker imidlertid LSD og andre hallusinogener så sjelden at toleranseutvikling ikke er vanlig. Derfor oppstår vanligvis heller ikke abstinenssympto mer når bruken opphører.

Det er rapportert at gjentatt bruk av GHB kan føre til toleranseutvikling,men ikke for alle effektene av rusmiddelet. Bruk kan føre til fysisk og psykisk avhengighet. Abstinens kan oppstå allerede få timer etter siste dose og kan vedvare i flere dager. Typiske symptomer er angst, skjelvinger,forvirring, irritabilitet og søvnvansker.

MDMA (ecstasy)og beslektede stoffer kan gi sterk psykiskavhengighet. Hyppig bruk over noe tid vil vanligvis føre til økt toleranse overfor stoffets sentralstimulerende egenskaper, slik at erfarne brukere gjerne må øke dosen for å oppnå samme effekt.Fysiske abstinensplager ved bruk av ecstasystoffer er likevel lite fremtredende. Sporadisk bruk vil sjelden medføre sterke fysiske absti ­nensreaksjoner. Men ved inntak av høye doser over flere dager kan en til slutt få et sykdomsbilde som er preget av utmattelse og nedslitthet,det samme som etter langvarig amfetaminbruk.Når det gjelder stoffenes hallusinogene virkning, synes andre forhold å spille inn, og her kan det utvikles en høy grad av toleranse. Dagliginntak over tid vil medføre at den hallusinogene virkningen blir redusert eller forsvinner.Det er rapportert om omfattende bruk av beroligende medikamenterfor å motvirke angst og depresjonsplager etter bruk av ecstasy. Noen bruker også hasj og store mengder alkohol for å dempe de negative reaksjonene av stoffenes sentralstimulerende virkninger. Ecstasybruk gir derfor en betydelig risiko for tilvenning også overfor andre rusmidler.

Her finner du mer informasjon om LSD , GHB og Ecstasy.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.