Ungdomstelefonen (UT) er Skeiv Ungdoms telefontjeneste. De er finansiert gjennom støtte fra Helsedirektoratet og er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex.


Telefonvaktene har taushetsplikt, og innringere kan være anonyme. De besvarer også henvendelser fra familie, venner og offentlige hjelpeapparater.

Ungdomstelefonens telefonvakter jobber på frivillig basis. De er mennesker som selv har erfaring og kunnskap om det å være skeiv og å finne tilhørighet i et sosialt nettverk.