Tvansginnleggelse

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvordan skal jeg få tvangsinnlagt sønn over 18? Bruker hasj hver dag og blir stadig mer voldelig. Har også vært i trøbbel med loven et par ganger.
Kvinne, 47 år


Tvangsinnleggelse er ikke så ofte brukt. Det er flere grunner til det; blant annet er det personvernhensyn som skal hensyntas, og det er lite som tyder på at tvang har særlig mye bedre effekt enn frivillig behandling. Når det gjelder hasj, anses det sannsynligvis ikke som et alvorlig nok problem for iverksetting av tvangstiltak.

Tvangsinnleggelse av rusavhengige er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, som er en videreføring av den opphevde sosialtjenesteloven kapittel 6.

Her står det at:
Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder.

Det er ikke mange som blir lagt inn på tvang etter denne bestemmelsen, ikke mer enn omlag 130 personer i året. Grunnen til dette er både hensynet til personvernet og at forskning viser at tvangsbehandling ofte ikke er særlig effektivt da motivasjon er viktig for å klare å bli rusfri. I Norge har vi en lov om tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-3, som i større grad blir brukt.

En annen lov som anvendes, er Lov om psykisk helsevern, kapittel 3. Bruken av tvang gjøres her enten fordi pasientens sinnslidelse kan utgjøre en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv og helse eller fordi det er sannsynlig at pasienten uten tvangsinnleggelse får redusert mulighetene til bedring eller at det er sannsynlig at tilstanden forverres.

Du som pårørende kan melde bekymring til kommunen. Dette gjøres som regel hos NAV sosial. De vil så vurdere saken og eventuelt fatte vedtak / be fylkeskommunen fatte vedtak om behandling uten samtykke. Problem som kan oppstå er at kommunen ikke har tilgjengelig plass på egnet institusjon når vedtaket fattes, da kan hele vedtaket bortfalle og resultatet blir da at det egentlig ikke skjer noe mer.

I denne artikkelen av Landsforbundet mot stoffmisbruk kan du lese mer om tvang. 

Når det gjelder vold og trusler om vold, bør du snakke med politiet om det, de kan hjelpe deg og beskytte deg. Du kan også kontakte ditt nærmeste krisesenter for hjelp.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.