Hei! Jeg har fått utskrevet cipralex av legen min. Går nå på 15 mg av denne hver dag. Har også fått utskrevet stilnoct pga søvnproblemer. Har derimot lest litt på Internett at det kan Være farlig å ta stilnoct med anti depressiva. At man kan havne I koma og I verste fall dø. Kan man det av å ta 10 mg stilnoct og 15 mf cipralex?
Kvinne, 28 år fra Oslo


Det skal ikke være noen farlige interaksjoner dersom du tar 10 mg Stilnoct og 15 mg Cipralex. Unntaket er de medisinene som står i pakningsvedlegget og som vi har listet.
Vi vil anbefale deg å ta kontakt med lege. Din lege kjenner deg og vet mer om deg og din helse enn det vi gjør. Ulike reaksjoner og bivirkninger av medisin kan også være individuelle. 

i pakningsvedlegget til Stilnoct står det følgende om andre legemidler og Stilnoct
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du kan få økt tretthet og nedsatt psykomotorisk funksjon, inkludert nedsatt evne til å kjøre bil, dersom du tar zolpidem sammen med følgende legemidler:

  • legemidler for enkelte psykiske helseproblemer (nevroleptika)
  • andre sovemidler (hypnotika)
  • legemidler til å roe ned eller redusere angst
  • legemidler mot depresjon
  • legemidler mot moderate til sterke smerter (narkotiske analgetika)
  • legemidler mot epilepsi
  • legemidler som brukes til anestesi
  • enkelte typer antihistaminer (legemidler som brukes mot blant annethøysnue, utslett og andre allergier) som kan gjøre deg søvnig
  • ketokonazol (mot sopp).
Dersom du tar zolpidem sammen med antidepressiva, inkludert bupropion, desipramin, fluoksetin, sertralin og venlafaksin, kan du få synshallusinasjoner.