~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ De som tar dop daglig eller annenhverdag som ikke slutter men kanskje tar pauser med en eller to uker. Kan dem leve like lenge som oss andre som er rusfrie. Eller der det det samme med dem og med folk som røyker sigaretter? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kvinne, 26 år


Dette er litt vanskelig å svare på. Det spørs hva slags dop de tar og hvordan helsen deres og livsstilen deres er ellers. Det er jo i grunn det samme med sigaretter, selv om mange som røyker får helseplager av dette, er det enkelte som kan leve lenge selv om de røyker. Grunnen til at mange som røyker sigaretter får helseplager, er på grunn av stoffer i sigaretten som man drar ned i lungene. Om rusbruk skader kroppen fysisk, spørs på hvordan man inntar stoffet og også hvilket stoff det er snakk om. En av grunnene til at noen rusmisbrukere dør tidlig, er på grunn av overdose. Du er velkommen til å sende inn spørsmål på nytt der du presiserer hva slags rusmiddel du mener, så skal vi forsøke å svare deg litt mer konkret.