Innleggelse

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva må til for å tvangsinlegge en? pgr rus.
Mann, 16 år


Tvangsinnleggelse av rusavhengige er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, som er en videreføring av den opphevde sosialtjenesteloven kapittel 6. Her står det at

Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder.

Det er ikke mange som blir lagt inn på tvang etter denne bestemmelsen, ikke mer enn omlag 130 personer i året. Grunnen til dette er både hensynet til personvernet og at forskning viser at tvangsbehandling ofte ikke er særlig effektivt da motivasjon er viktig for å klare å bli rusfri. I Norge har vi en lov om tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-3, som i større grad blir brukt. For rusavhengige under 18 er det mulig å tvangsinnlegge på bakgrunn av Barnevernsloven, § 4-24 (2) Vilkårene for tvang er her alvorlige atferdsvansker etter tre kriterier, ett av dem er «vedvarende bruk av rusmidler». Slik tvang kan gis opp til fylte 18 år, med muligheter for forlengelse ut over dette.

En annen lov som anvendes, er Lov om psykisk helsevern, kapittel 3. Bruken av tvang gjøres her enten fordi pasientens sinnslidelse kan utgjøre en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv og helse eller fordi det er sannsynlig at pasienten uten tvangsinnleggelse får redusert mulighetene til bedring eller at det er sannsynlig at tilstanden forverres.

Du som pårørende kan melde bekymring til kommunen. Dette gjøres som regel hos NAV sosial. De vil så vurdere saken og eventuelt fatte vedtak / be fylkeskommunen fatte vedtak om behandling uten samtykke. Problem som kan oppstå er at kommunen ikke har tilgjengelig plass på egnet institusjon når vedtaket fattes, da kan hele vedtaket bortfalle og resultatet blir da at det egentlig ikke skjer noe mer. 

I denne artikkelen av Landsforbundet mot stoffmisbruk kan du lese mer om tvang.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.