Jeg har vært til behandling i 2004 for mitt alkoholproblem. Mine tidligere kollegaer viste alt om meg og hva jeg har vært igjennom. For 2 år siden hadde vi en omorganisering og jeg fikk helt nye kollegaer. Jeg er usikker på om jeg skal fortelle om dette til andre. Jeg har unngått sosiale sammen henger for jeg syns det blir vanskelig fordi jeg ikke drikker og blir sett på som sær og festbrems. Har lyst til å fortelle grunnen, men noe holder meg tilbake. Skam, redd for at jeg skal bli baksnakket og sett ned på. Jeg er hjelpepleier og tar en videre utdanning innen rus og psykisk helsehjelp. Klassen min vet heller ikke om min » hemmelighet». Vi skal på skoletur til våren og gruer meg i forhold til at jeg ikke kan drikke,. noe som ikke er noe problem for meg. Problemet er om jeg skal fortelle om meg selv og bør jeg gjøre det ?
Kvinne, 48 år fra Hedmark


Dette skjønner vi er et dilemma, samtidig som vi vil være forsiktige med å fortelle deg hva du bør gjøre. Om man bør være åpen om sine tidligere problemer, er en vurderingssak. Ofte er det hensiktsmessig og godt, andre ganger kan det føles som en belastning at folk vet såpass mye om deg. Vi tenker at du har en fornemmelse av hvordan klimaet og menneskene i klassen din er, og hvordan de kommer til å ta i mot dette. Om du tror at situasjonen din vil bli enklere om du forteller dette, og at det vil gjøre at du gruer deg mindre til klasseturer og føler deg mer vel i sosiale lag, tenker vi at det kan være riktig av deg å nevne det. Hvor mye du forteller, er en annen sak.