Vi er tre jenter som lurer på hvordan miljøet med forbruk av hasj er? Vi har en presentasjon om Cannabis å lurte på hvor mange som faktisk bruker cannabis blant ungdommer fra alders gruppen 13-19 og hvordan blir det i dette miljøet?
Kvinne, 14 år fra Troms


 Cirka 10 prosent av norsk ungdom har prøvd cannabis, men det er nok veldig mange færre som bruker det regelmessig. Dere kan finne statistikk på dette her.

 Dere kan også lese tall fra ungdatarapporten 2013. Her er det blant annet undersøkt hvor mange som har prøvd hasj det siste året. 

Vi er litt usikre på hva dere mener med hvordan det blir i dette miljøet? Det er nok ikke slik at miljøer hvor det brukes cannabis har et bestemt miljø. Det er forskjellige ungdom som bruker det. Grunner til at ungdom bruker rusmidler, er mange. Noen har det vanskelig hjemme eller på skolen, andre sliter psykisk, noen begynner med rusmidler fordi vennene deres gjør det, mens andre bare er nysgjerrige og utforskende.

Dere kan finne mer informasjon til oppgaven deres her.

Lykke til!