Hva kategoriseres som avhengighet? Hvis man tar 1-2 imovane 7,5 mg pr dag, og 1-2 sobril 25 mg. Å vival Er man avhengig med slikt forbruk? Klarer ikke lengre å sove uten imovane . Og begynte å misstenke om jeg er avhengig når jeg løy til legen, for å få nye resepter
Mann, 21 år fra Vestfold


Hvorvidt man er avhengig av et slikt forbruk er vanskelig for oss å si fordi avhengighet ikke nødvendigvis har med mengde å gjøre. Det som kan tyde på avhengighet er at du ikke klarer å sove uten imovane, og det kan være et tegn på at du er blitt avhengig. Under finner du et diagnoseverktøy som du kan bruke for å finne ut om du er avhengig. Kommer du til at du er avhengig kan det være lurt å snakke med legen om dette. Imovane er avhengighetsdannende, og man risikerer at man får en toleranseøkning slik at man etterhvert må ta større doser for å få samme effekt. Om du har gått på det en stund og ikke får sove uten, kan det være at det er lurt med et opphold og for eksempel bruke et ikke-avhengighetsdannende sovemiddel for en periode. 

 Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, foreligger det avhengighet («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

• De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold: 
1. Toleranseøkning 
2. Abstinenssymptomer

• De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner: 
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt 
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det

• Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv: 
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet

• De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren: 
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter 
7. Bruken fortstetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger