alkoholiker?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Min mann på 28 drikker ikke mye alkohol om gangen, men han må ha 1-3 halvlitere nesten hver kveld. Han klarer ikke holde seg alkoholfri i en uke en gang. Han kommer med unskyldninger om hvorfor han bare må ha en øl, og det går ofte utover økonomien. Han har også latt meg stå igjen med 3 skrikende unger rett før leggetid fordi han må rekke ølsalget klokken 8. Han blir ikke full når han drikker, og han forandrer seg heller ikke stort. Men jeg blir likevell bekymret for helsen hans. Dette har pågått i flere år. Er han (på veg til å bli) en alkoholiker?
Kvinne, 24 år fra Hordaland


Å skille hva mellom hva som er avhengighet og hva som er i risikosonen for avhengighet, er ikke alltid så enkelt. Men ut i fra det du beskriver, er det mye som peker mot at mannen din i det minste ligger i risikosonen for å utvikle en avhengighet. Vi anbefaler at han tar, eventuelt du tar AUDIT-testen for å kartlegge hans alkoholvaner. Han/dere kan også teste hans alkoholforbruk på rushjelp.no, her finnes det også et omfattende selvhjelpsprogram vi anbefaler som en start for mennesker som er i faresonen for å utvikle alkoholproblemer.

Når det gjelder avhengighet, er det flere kriterier som bør fylles. Viktigst er egen opplevelse av forbruk/avhengighet, og også det at andre rundt en bekymrer seg for ens forbruk, er ofte en indikasjon på at det blir for mye. Et annet kriterie er at man forsaker andre oppgaver for å kunne bruke tiden på rusmiddelet/alkohol. Dette er noe du skriver at han gjør, noe som indikerer at han er i ferd med å utvikle et overforbruk/avhengighet for alkohol.

Oppsummert er det aspekter slik som mengde inntak, egen opplevelse og andres bekymring en indikasjon på om noen har et rusproblem.

Mengde
Alkoholkonsum angis i standardenheter (SE), hvor 1 SE tilsvarer ca. 12,8g ren alkohol (noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils, ett glass vin eller én drink med sprit). Et regelmessig konsum på mer enn 20 SE per uke for menn anses som potensielt skadelig med hensyn til de fleste alkoholrelaterte problemer og lidelser. Hvis samboeren din drikker gjennomsnittelig 2 halvlitere pils om dagen, tilsvarer det 14 halvlitere i uken, noe som tilsvarer 700 cl pr uke, som igjen tilsvarer 24-25 enheter per uke, som er noe over anbefalt konsum med hensyn til potensielle skader.

Avhengighet/alkoholisme
Det å drikke mer enn man har tenkt, er ikke i seg selv nok til å si at man har et alkoholproblem. Men det er allikevel ett av kriteriene for det man kaller «alkoholavhengighet.» Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, foreligger («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

 

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning. Man må ha mer alkohol for å oppnå den samme virkningen.
2. Abstinenssymptomer. Man føler fysisk og psykisk ubehag ved avhold.

 

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egne planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt. Planen er kanskje å ta to øl, men det ender med tolv.
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det.

 

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet.

 

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter.
7. Bruken fortsetter på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

 

Ut i fra dette kan du kanskje få en liten fornemmelse av om kjæresten din har et problematisk forhold til alkohol eller ikke. Ut i fra det du skriver, ville vi anbefalt han å kutte ned litt på drikkingen. Både for din del siden du bekymrer deg for dette, for barnas del da du beskriver at dette går ut over omsorgsevnene hans og for sin egen del da han kan risikere å utvikle fysiske skader og avhengighet. Om du synes det er vanskelig å få en god samtale om dette, kan det være en idè at dere sammen tar testene vi har linket til ovenfor. Om han ikke ønsker å ta disse eller tar disse og likevel ikke ønsker å ta en diskusjon på dette, kan vi anbefale dere å bestille en time på et familievernkontor. Der kan dere sammen snakke med en veileder om utfordringene du opplever i forhold til hans drikking, og det å ha en tredjeperson i en slik samtale er ofte til stor nytte. Du kan også foreslå for han å ringe oss på RUStelefonen 08588 for en uformell og anonym samtale. Mange med rusproblemer og begynnende rusproblemer tar det første skrittet mot endring gjennom å ringe hit.

Lykke til!

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.