Hvis du drikkjar i svangerskapet hva kan skje med barnet da?
Mann, 69 år fra Oslo


Det er vel kjent at alkoholinntak under svangerskapet kan skade fosteret, men mekanismene bak skadene, hvor mye som er skadelig dose og spekteret av skadevirkninger har vært gjenstand for diskusjon. Mengde og hyppighet har stor betydning, men forskere er ikke helt enige om hvor mye som er skadelig. Derfor anbefales gravide kvinner å avstå fra alkoholbruk. Du kan lese mer i denne artikkelen (Kilde: Norsk helseinformatikk).

Den mest kjente skaden/lidelsen er nok FAS/FAE (Føtalt alkohol syndrom og føtale alkohol effekter).

Du kan lese mer i heftet Alkohol og graviditet (Kilde: Helsedirektoratet).