Hvor åpen skal man være rundt at man hat hatt et alkoholproblem ?
48 år fra Hedmark


Det tror vi er en personlig vurderingsak. Det er ikke alltid eller i alle settinger det vil være naturlig at man nevner tidligere problemer, enten det handler om rus, psyke eller andre ting. I andre tilfeller og ovenfor andre personer, er det kanskje greit å nevne det, om det er en viktig del av din historie og fortid. For eksempel ville vi ikke uten videre vært åpen om det på arbeidsplassen, i et jobbintervju eller lignende (dette er eventuelt noe som kan komme opp etterhvert, når/om det føles naturlig og hensiktsmessig). Om det er snakk om en partner eller andre mer personlige forhold, vil det kanskje på et tidspunkt komme opp naturlig . Fortid er fortid, men om du synes det er viktig eller godt å fortelle om det, synes vi du skal det, så lenge du er trygg på at det ikke kan brukes i mot deg.