Jeg tok for 1. gang på 6 månder 1 stesolid 2,5mg. på fredag. Skal ta urinprøve på tirsdag, altså 4 døgn etter. Har drukket godt og vært mye i aktivitet samt har høyforbrenning og har ved tidligere anledninger blitt fort «rein». Tok eksempelvis 1,5 døgn før urinprøvene var reine etter lang tids bruk av Sobril. Er det noe sjanse for at jeg kan levere negativ urinprøve 4 døgn etter inntak av stesolid? Mann 50 år
Mann, 50 år fra Rogaland


Diazepam, som er virkestoffet i Stesolid, kan gi utslag på urinprøve i opp til 2 uker etter siste inntak. Oxazepam, som er virkestoffet i Sobril har atskillig kortere påvisningstid enn diazepam, og kan spores i urinen i 3-7 dager (dette er veiledende tall og kan variere fra person til person). Det er lite som tyder på at trening og høyforbrenning har noe å si for hvor fort ustkillelsen skjer. Det er derfor ganske sannsynlig at du vil få positive prøver 4 dager etter inntak av stesolid.