Hei! Jeg har gjort noe veldig dumt igjen. Sliter skikkelig psykisk for tiden, og eneste utveien da var dessverre å ta 13 sovemedisiner (stilnoct, 10 mg), 7 blåvalium og drukket 5-6 øl. Hva anbefaler dere at jeg gjør, foruten om legevakt, innleggelse generelt osv..
Kvinne, 22 år fra Hedmark


Når du skriver at du «har gjort noe veldig dumt igjen» så kan det se ut som du har tatt for mye medikamenter/rusmidler tidligere. Du skriver ikke noe om hva slags hjelp du i så fall har fått tilbud om eller om du har kontakt med hjelpeapparatet nå.

Vår anbefaling (foruten 113/legevakt ved behov for akutt hjelp) er derfor at du snakker med fastlegen din om hvordan du har det. Legen din kan henvise deg til psykolog/DPS slik at du kan få hjelp til det du sliter med.

Hvis du får tunge tanker igjen på tidspunkter da få andre er tilstede i hjelpeapparatet kan du ringe et døgnåpent tilbud Mental helse 116 123. De har i tillegg til telefontjeneste også et tilbud om kontakt på nett.