HVOR MYR PROMILLE GIR 18 SOVETABLETTER
Kvinne, 53 år fra Sør-Trøndelag


Vi er ikke sikre på hva du spør om. Promille er en måleenhet som vanligvis brukes til å måle mengde alkohol i blodet. Det har blitt innført verdier tilsvarende promille for medikamenter og narkotiske stoffer, av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Men hvor mye konsentrasjon i blodet 18 sovetabletter gir, er umulig å svare på for oss. Både fordi vi ikke vet hva slags sovemedisiner du mener, men også fordi det er individuelle forskjeller på hvor mye hver enkelt tåler og absorberer.

Det som er sikkert er at uansett hvilke sovetabletter det er snakk om, er 18 stk ganske mye og kan være farlig. Om du er usikker på om du har tatt for mye sovemedisiner, kan du ringe Giftinformasjonen på 22591300.