Er det skadelig å ta 10 500mg’s tabletter av paracet på en gang? Er det da nødvendig med ventrikkelskylling og evnt. hvor tidlig etter inntak?
Kvinne, 16 år fra Sør-Trøndelag


 

Du skal alltid bruke medisiner slik det fremgår av pakningsavedlegget eller slik legen har fortalt deg. Det kan være skadelig å ta så store mengder paracetamol. Det er først og frem risiko for akutt leversvikt. Ventrikkeltømming og kull er vanlige retningslinjer i slike tilfeller, helst så raskt som mulig. Om du tror du har tatt for mye paracetamol, snakk med Giftinformasjonen eller ring 113.