rustlf-logo 75x67Hei, jeg lurte på hvor mye morfin man måtte ha i seg før det ble en dødelighet av det ?
Mann, 41 år fra Østfold


Det kommer veldig an på. Først og fremst avhenger det av hvor høy toleranse en person har, men også inntaksmåten har betydning. I tillegg vil blanding med andre dempende stoffer øke risikoen for dødelig forgiftning.

I Helsebiblioteket kan du lese følgende om toksisitet for morfin:

Toksisk dose for morfin varierer mye fra person til person. Noe av grunnen til dette er toleranseutvikling hos kroniske brukere av morfin. Ved vurdering av morfinforgiftning er det viktig å ta hensyn til grad av tilvenning.

Toksiske doser for morfin, voksne:

Samtidig inntak av andre rusmidler/legemidler (f.eks. alkohol eller benzodiazepiner eller alkohol) som gir CNS-depresjon (sentraldempende) vil øke toksisiteten av morfin.
(KILDE: Helsebiblioteket).

Du kan lese mer på den øverste lenken hvis du vil ha ytterligere informasjon.