Min datter får Metadon legalt, men hun kjøper Metadon i tillegg illegalt. Hvor farlig kan dette være? Jeg bekymrer vettet av meg.
Kvinne, 60 år fra Sør-Trøndelag


Vi forstår godt at du er bekymret for datteren din. Metadon doseres individuelt og tilpasses den enkelte pasient. Det er vanskelig for oss å vite om din datters metadonbruk er farlig. Om hun bruker mye høyere doser enn hun skal, og i tillegg kanskje blander med andre rusmidler/medikamenter, kan det vær risikabelt. Men på den annen side, datteren din er nok godt tilvendt metadon, og tåler det sikkert temmelig bra. Det at hun har toleranse, minker risikoen for akutte skader.

Hvis hun synes det er vanskelig å holde seg til foreskrevet dosering anbefaler vi at hun tar det opp med hennes LAR-behandler som kan hjelpe henne med problemet. Hvis du har behov for å snakke med noen om situasjonen er du velkommen til å ringe oss på 08588 mellom 11-19 (onsdager 10-21). Du kan også kontakte Veiledningssenteret i Trøndelag for råd og veiledning. Kontoret har kjernetid 09.00 – 14.30. Tlf. 74 83 38 69/45 14 21 44.