Lurte på innførsel av lidokain, hvis den blir stoppa i tollen, blir den bare fjernet, eller får man bot og blir politianmeldt?
Kvinne, år fra Aust-Agder


Personlig innførsel ved postforsendelse eller annen forsendelsemåte, for eksempel etter bestilling over Internett, er tillatt fra land innenfor EØS-området. For å kunne innføres må legemidlene være til eget medisinsk bruk og lovlig anskaffet i landet det er innkjøpt. Slik innførsel er ikke tillatt for personer under 18 år. Det er ikke tillatt å innføre produkter som inneholder narkotika og psykotrope stoffer og dopingmidler.

Både ved innførsel og utførsel må det kunne dokumenteres overfor tollvesenet at legemidlene er til personlig bruk og at de er lovlig anskaffet.

Hvis det mot formodning skulle bli stoppet i tollen, er det lite trolig at du vil få noe bot, lidokain er ikke klassifisert som narkotika.