Xanor, Subutex og amfetamin. Ingen av delene er brukt sammenhengende mer enn 14 dager, max. Håper på raskt svar
Kvinne, 33 år fra


Det opereres med et stort slingringsmonn i tilknytning til antall dager som et legemiddel/rusmiddel  er påvisbart i urinen etter siste inntak. Dette skyldes hovedsakelig mengde som er inntatt, og over hvor lang tid man har brukt dette. Biologiske forutsetninger som  vekt og forbrenning er også viktig i forbindelse med variasjonen i antall dager som det vil være påvisbart i urinen.

Xanor (Alprazolam) påvises fra 2 – 5 dager.Buprenorfin som er virkestoffet i Subutex kan spores i ca 7 dager. Amfetamin kan spores i ca. en uke i urinen.

Hvor lenge de forskjellige stoffene er mulig å spore i urin vil som sagt alltid påvirkes av individuelle faktorer og det er derfor vanskelig å gi deg et 100% korrekt svar.